logo_PPNT

logo-dental-co-operation

Opis systemu

Ogólne informacje o systemie (1)

System kooperacji medycznej SaaS klasy B2B integrujący procesy wykonawstwa modeli protetycznych - dental24 - stworzony do optymalizacji kooperacji w branży. Podstawową cechą systemu jest jego bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo przesyłu danych, bezpieczeństwo back-upów i archiwizacji oraz poufność danych. Dostępne, tylko dla niektórych użytkowników, są nazwy firm a  wszystkie dane dotyczące zarejestrowanej firmy są udostępnione jedynie wybranym użytkownikom tej firmy w wybranym zakresie. Cała konfiguracja "systemu firmy" jest po stronie administratora tej firmy, którym podczas rejestracji może zostać dowolny jej przedstawiciel np. szef firmy czy wskazany przez niego użytkownik. Loginy i hasła jednoznacznie identyfikują użytkowników i pozwalają na monitorowanie zdarzeń w odniesieniu do użytkowników. Każdy uprawniony zarządzający w firmie może w dowolnym momencie sprawdzić z dowolnego miejsca aktualny stan procesów w firmie, oddziałach i u poszczególnych użytkowników.  Z drugiej strony, nikt nieuprawniony nie może mieć dostępu do niczego oprócz nazwy firmy lub nazwy firmy widocznej w systemie jeżeli tak zostanie wpisana firma. Firmy mogą też tworzyć swoje własne sieci kooperacyjne, do których nikt z zewnątrz nie ma dostępu. Wtedy nawet nie ma w systemie nazw firm, które kooperują bo występują one jako użytkownicy firmy, która stworzyła swoją sieć kooperacji.

System powstał w 2014 r., na bazie zmieniającego się otoczenia rynkowego branży protetyki stomatologicznej, uwzględniającego przemiany w technologiach CAD/CAM 3d. Jest odpowiedzią na oczekiwania związane z kooperacją "cyfrową" a nie dotychczas stosowaną tradycyjną wymianą fizycznych obiektów. Portal jest narzędziem ułatwiającym kooperację przy wykorzystaniu technologii CAD/CAM i przy okazji oferuje inne  narzędzia pomagające w prowadzeniu działalności. 
Portal jest narzędziem wspomagającym kolektywne prace CAD/CAM z dużymi plikami cyfrowymi. począwszy od skanowania pacjenta, poprzez przesyłkę, projektowanie, konsultacje i poprawki projektu cyfrowego, skończywszy na druku, spieku czy frezie na maszynie 3d. Oprócz funkcji wspomagających podstawowe procesy jest masa funkcjonalności pomocniczych wspomagających funkcjonowanie kooperacji. System łączy skaner 3d z drukiem 3d automatyzując i archiwizując wszystkie zdarzenia i łącząc wszystkich uczestników tych procesów w jednym systemie, dostępnym dla wszystkich.

kółko kooperacyjne bez napisów z ulotki - mniej pikseli

Nie ma tutaj żadnych limitów czy ograniczeń ani nakazów czy sugestii współpracy z wybranymi firmami. Kooperanci sami wybierają sobie partnerów.
System jest otwarty na sugestie i potrzeby użytkowników i istnieje możliwość wykonywania adaptacji, modyfikacji czy integracji z systemami zewnętrznymi użytkowników.
Promocja systemu oferuje kooperantom preferencje przy usługach 3d czy eksploatacji najbardziej nowoczesnych narzędzi w tej technologii np. skanerów laboratoryjnych 3d , oprogramowania do projektowania 3d itp. zobacz prezentację.
Zadaniem projektu jest optymalizacja procesów kooperacji z jednoczesnym przyspieszeniem zmian technologicznych w branży, uwzględniających powszechne wykorzystanie CAD/CAM czyli oprogramowania do projektowania oraz skanerów i drukarek/frezarek 3d. Niwelujemy wysokie koszty inwestycji i umożliwiamy korzystanie z technologii na preferencyjnych warunkach.
W systemie dental24 można wystawić swoje oferty i pozyskać nowych kooperantów, można też współpracować ze swoimi kooperantami tak jak wcześniej, korzystając z wygodnego i wszechstronnego narzędzia, można założyć tez swoja sieć kooperacji. Możłiwa  współpraca ! Konstrukcja systemu pozwala na dowolne konfiguracje kooperacji poczynając od współpracy w ramach jednej organizacji (w jednej organizacji mogą być zarejestrowane różne podmioty), poprzez własne sieci podkooperantów a kończąc na współpracy między wieloma różnymi organizacjami z różnych krajów. W razie potrzeby mogą zostać stworzone interfejsy w dowolnych językach świata. Na razie interfejsy przetłumaczone są tylko na języki angielski, niemiecki, rosyjski, szwedzki i litewski.

Portal tworzony jest pod kątem potrzeb użytkowników i główne kryterium przy jego tworzeniu to potrzeby kontrahentów, bezpieczeństwo i poufność danych i komunikacji oraz prostota i ergonomia działania. Zamiarem jego twórców jest jego rozwój pod dyktando użytkowników. Każda sugestia będzie natychmiast analizowana i w razie akceptacji jak najszybciej wdrażana.

 

Schematy kooperacji (2)

Podstawowym schematem działań w systemie jest stała współpraca między kooperującymi firmami. Przykładowo gotowy projekt pracy lub skan uzębienia pobrany z wycisku lub z uzębienia skanerem 3d wraz z opisem i dodatkowymi załącznikami jest za pomocą portalu przesyłany do projektowania lub wykonania do wybranego laboratorium lub do innego użytkownika czy oddziału firmy i tam lub już u innego kooperanta po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu jest drukowany w odpowiedniej technologii na wybranych materiałach. Gotowa praca jest przesyłana do gabinetu stomatologicznego czy laboratorium zlecającego. Wszelkie zdarzenia dotyczące tego procesu są on-line potwierdzane e-mailami lub SMS-ami i rejestrowane i pamiętane w systemie. W jednym miejscu jest zgromadzona cała wiedza dotycząca współpracy CAD/CAM z dowolnie wybranymi kooperantami. Nie ma konieczności przechodzenia do różnych systemów przypisanych do konkretnych technologii czy firm. W razie stosowania technologii zamkniętych istnieje możliwość umieszczenia w systemie modułu deszyfrującego odpowiednie formaty i konwertującego je do formatów otwartych. Możłiwe jest tutaj również zakładanie przez firmy swoich sieci podkooperacji.
Drugim sposobem kooperacji jest wykonywanie lub korzystanie z jednorazowych usług oferowanych w cenniku będącym częścią portalu.

Trzecia forma to oferowanie w portalu oferty usług towarzyszących wykonywaniu działalności typu usługi kurierskie, prawnicze, ochrony P.POŻ i BiHP, IT i inne w miarę potrzeb i sugestii użytkowników. Wszyscy tacy oferenci będą zweryfikowani i ich usługi będą tańsze dla zarejestrowanych kooperantów – użytkowników portalu.

Portal przyspiesza i upraszcza bieg procesu produkcyjnego oraz obniża jego koszty poprzez większą wydajność i oferowane hurtowe ceny niektórych usług. Obok bezpłatnego przekazu danych i archiwizacji zdarzeń w systemie, portal oferuje archiwizację i przechowywanie przekazanych plików, okresową weryfikację, support, reklamacje, raporty, rozliczenia, powiadomienia e-mail i SMS, automatyzację wysyłek kurierskich itp. W miarę rozwoju będą uruchamiane kolejne usługi zgodne z oczekiwaniami użytkowników.

 

Bezpieczeństwo systemu i użytkowników (3)

Portal cechuje się optymalizacją działań kooperantów, podniesieniem bezpieczeństwa wymiany danych w sieci, obniżeniem kosztów i przejrzystością działań. Z punktu widzenia użytkownika uzyskuje się następujące wartości dodane:
• podwyższona odporność na szkodliwe oprogramowanie, cyberataki i kradzieże danych
• szyfrowanie danych i zabezpieczenia porównywalne z bankowymi
• poufność działań i bezpieczeństwo danych
• zaawansowana baza techniczna bez ponoszenia kosztów inwestycji i utrzymania/administracji
• umowy, regulaminy i czuwanie nad zgodnością z obowiązującymi przepisami podwyższają bezpieczeństwo działań kooperacji
• możliwość archiwizacji zdarzeń, plików i dokumentów
• najnowsze mechanizmy zabezpieczeń dostępności plików i dostępu do plików (przesyłane pliki nie są dostępne dla nikogo poza kooperantem)
• zabezpieczenia techniczne, prawne i regulamin nie pozwalający na pobieranie czy publikacje danych czy plików
• oferty kierowane są do określonych grup adresatów i nie muszą być widoczne dla wszystkich (przykładowo lekarze nie widzą ofert dla techników) – dotyczy dalszych etapów rozwoju systemu

 

Funkcje i zakres systemu (4)

System jest narzędziem do wspomagania komunikacji i kooperacji partnerów w branży.

Umożliwia automatyzację produkcji z wykorzystaniem połączonych zasobów kilku kooperantów.

Podstawowe funkcjonalności to:

  • przesyłanie i archiwizacja plików

  • archiwizacja zdarzeń w procesach kooperacji

  • zapytania ofertowe

  • oferty

  • zamówienia

  • wysyłki

  • raporty

  • rozliczenia kooperacji
  • reklamacje

Oprócz tych podstawowych funkcjonalności portal umożliwia osiąganie korzyści z ekonomii współdzielenia i z działań grupowych portalu reprezentującego jego użytkowników. Korzyści z tzw. efektu skali mogą być nadzwyczaj wysokie.

 

Cele systemu (5)

Podstawowe cele to podniesienie jakości i dokładności produkcji, szybkości działań, globalizacja i optymalizacja procesów, utrzymanie bądź podniesienie renomy firmy i jej promocja. Perspektywicznie celem jest również obniżenie kosztów. Przy okazji realizacji w/w celów obniżamy również negatywne skutki rotacji kadr. W przypadku automatyzacji działań odchodzący specjalista nie zabiera już ze sobą takiego kapitału informacji i powiązań z klientem jak w tradycyjnych technologiach.

System dental24 umożliwia wejście w technologie 3d CAD/CAM ograniczając do maksimum koszty inwestycji.

Nie ma pytania "przyszłość czy już teraźniejszość" bo nie trzeba podejmować decyzji o inwestycjach !!!

Korzyści wynikające z ekonomii współdzielenia i działania w grupie stanowią wymierne oszczędności. Wystarczy płynnie i przy minimalnych kosztach wejść w system kooperacji i potem sukcesywnie inwestować zarobione w ten sposób pieniądze. Funkcje dodatkowe systemu ułatwią jeszcze zarządzanie i prowadzenie działalności.

 

Rozwój systemu (6)

Portal tworzony jest dla wszystkich przedstawicieli branży zatem jego rozwój będzie konsekwencją sygnalizowanych ocen i potrzeb użytkowników.

Bardzo zachęcamy do kontaktu, przesyłania swoich opinii i sugestii !!!