logo_PPNT

logo-dental-co-operation

dental24 w pytaniach i odpowiedziach

Działający system

            - Użytkownicy

1.Kto może zostać użytkownikiem portalu ?

Ad.1 Użytkownikiem portalu może zostać każdy pod warunkiem że będzie zarejestrowany przez firmę zarejestrowaną w portalu.  W portalu automatycznie mogą rejestrować się zweryfikowane firmy z branży protetyki stomatologicznej np. lekarz, technik dentystyczny lub firmy z otoczenia branżowego. Każdy użytkownik ma dostęp tylko do danych wynikających z jego uprawnień, struktury organizacyjnej w jakiej jest zarejestrowany oraz z jego statusu zawodowego (rodzaj użytkownika - lekarz/technik dentystyczny/inny)

            - Pliki

  1. Jakiego rodzaju pliki mogą być eksploatowane w systemie

Ad.1 System przenosi wszystkie pliki w popularnych formatach czyli STL, PDF, doc, xml itp. Przenoszone  pliki nie mają możliwości infekcji systemu i zachowany jest tutaj najwyższy stopień bezpieczeństwa.

  1. Czy można przenosić pliki z różnych systemów np. 3shape ?

Ad.2 Można przenosić pliki z różnych systemów ale niektóre wymagają dedykowanego systemu przenoszenia plików albo deszyfrowania i dopiero wtedy nadają się do przenoszenia w systemach    otwartych.

            - Kooperacja

  1. Jak długo wysłane zamówienia są przechowywane w systemie i po jakim czasie można do nich wrócić ?

Ad.1 System przechowuje zdarzenia przez 5 lat więc można do nich wrócić po nawet długim czasie. Operator może w ramach udoskonalenia systemu zwiększyć ten limit czasowy pod warunkiem otrzymania od użytkowników systemu takich sygnałów.  Jedynie pliki cyfrowe wysyłane przy okazji zamówień będą przechowywane zgodnie z wymaganiami  kontrahenta.  Usługa przechowywania plików cyfrowych jest odpłatna ponieważ wagi plików są duże i  operator również płaci za takie usługi. Bezpłatne jest natomiast przesyłanie takich plików.

 - Giełda

1. Do czego służy giełda i czy jest widoczna dla wszystkich ?

Ad.1 Giełda docelowo ma służyć do publikacji cen przez kontrahentów dla określonych grup innych kontrahentów. W fazie wdrożenia są zbierane opinie i sugestie tak aby w przyszłości ten moduł był zgodny z oczekiwaniami większości użytkowników. Będą możliwe publikacje różnych poziomów cen dla różnych grup użytkowników np. wg lokalizacji, rodzaju działalności itp. Na razie ceny są różne dla trzech rodzajó użytkowników (lekarz/technik dentystyczny/inny)

- Firma

 

1. Jakie są wymagania odnośnie podmiotów rejestrowanych w systemie ?

Ad.1 Jeżeli chodzi o kooperację to weryfikacja odrzuci wszystkie podmioty oprócz lekarzy i techników dentystycznych. Oczywiście duże laboratoria i kliniki mogą być uczestnikami systemu ale ich rodzaj działalności musi być zgodny z wymaganiami systemu. Firmy z otoczenia biznesowego branży będą rejestrowane w systemie w przyszłości i tylko przez Operatora. Nazwy firm zarejestrowanych w systemie i ich dane są weryfikowane obligatoryjnie przy rejestracji. Opcjonalnie mogą być weryfikowane cyklicznie.

- Finanse

1. Czy jest możliwe wystawianie w tym module innych dokumentów niż faktury ?

Ad.1 Jest taka możliwość i użytkownik może sam definiować nazwy takich dokumentów, treści , numerację i wiele innych. Moduł ten może być też przedmiotem integracji z systemami finansowymi kontrahentów i wtedy z systemu można przesyłać dane do systemu księgowego kooperanta zgodnie z życzeniami i wytycznymi kooperanta.

- Raporty

1.Jakie zdarzenia będą wyszczególnione w historii aktywności w module raportów ?

Ad.1 W historii aktywności pokazują się wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie, w profilu firmy. Możemy zobaczyć dane dotyczące całej firmy, oddziału bądź wybranego użytkownika. Każdy użytkownik ma ustawione przez administratora kooperanta odpowiednie uprawnienia, które decydują o zakresie wglądu do danych organizacji.

- Reklamacje

1.Czy reklamacje trafiają do operatora systemu czy do kontrahenta ?

Ad.1 Jeżeli reklamujemy prace w kooperacji to trafiają one do kontrahenta. Jeżeli reklamujemy system do wysyłamy je do operatora. W razie potrzeby operator może pomóc w rozpatrzeniu reklamacji u kooperanta.

             - Inne

  Rozwój systemu

            - Użytkownicy

1.Kto może zostać użytkownikiem portalu w przyszłości ?

Ad.1 Użytkownikiem portalu w przyszłości może zostać każda firma z branży stomatologii i protetyki stomatologicznej np. lekarz, technik dentystyczny oraz z otoczenia branżowego czyli usługodawcy jak kurierzy, specjaliści IT, prawnicy itp. Usługodawcy nie będą użytkownikami systemu tylko będą mogli oferować w nim usługi i produkty. Nie będą mieli dostępu do podstawowych funkcjonalności systemu i ich rejestracja / publikacja w systemie będzie możliwa jedynie z pomocą operatora..

            - Pliki

  1. Czy w systemie będzie możliwa kooperacja z wykorzystaniem plików cyfrowych pochodzących z systemów zamkniętych ?

Ad.1 Technicznie system jest do tego przygotowany i mogą być przenoszone pliki w różnych formatach.

Jeżeli chodzi o konwersje plików do formatów otwartych to jest to możliwe technicznie i problem leży wyłącznie w zapotrzebowaniu i kwestiach formalnych czyli nastawieniu producentów i ewentualnych licencjach do modułów do deszyfrowania plików.

            - Kooperacja

  1. Czy możliwe będą zamówienia w systemie kierowane do usługodawców tzw. „około branżowych”

Ad.1 Na razie nie ma takiej możliwości i takiego projektu. Usługodawcy tzw. „około branżowi” wystawiają swoje oferty i w razie zainteresowania współpracują poza systemem. Oczywiście jeżeli potraktujemy że wysyłanie SMS-ów, przesyłek czy archiwizacja dużych plików w ramach systemu kooperacji to usługi od usługodawców "około branżowych" to wtedy są możliwe takie zamówienia bo możemy korzystać z ich usług w systemie za odpłatnością ; możemy wysyłać SMS-y przesyłki itp.

       
- Giełda

1. Jaki będzie kształt docelowy giełdy ?

Ad.1 Kształt docelowy modułu giełdy będzie wynikiem sugestii i ocen użytkowników. Na razie są testowane kolejne koncepcje i badane pod kątem technicznym i pod kątem potrzeb użytkowników. Operator zakłada że po kilku m-cach od wdrożenia zostanie dopracowany podstawowy projekt giełdy usług , który będzie dalej rozwijany.
 

- Firma

  1. Czy w systemie będą mogły rejestrować się firmy inne niż lekarze czy technicy dentystyczni

Ad.1 Idea biznesowa systemu opiera się na kooperacji między tymi podmiotami. Inne podmioty mogą uczestniczyć w systemie w przyszłości w innych rolach. Jeżeli zatem chodzi o kooperację to w chwili obecnej nie ma pomysłu co do innych uczestników a jeżeli chodzi o inne funkcjonalności to na razie jest faza projektowa i testowa cennika/giełdy uwzględniającego usługi tzw. „około branżowe”.

 - Finanse

1. Czy jest planowana integracja tego modułu z programami finansowymi ?

Ad.1 Technicznie taka integracja jest możliwa ale nie ma konkretnych planów dotyczących konkretnych systemów. W razie zainteresowania kontrahenta integracją będzie możliwe wykonanie odpłatnej usługi chyba że do tego czasu dany system będzie już zintegrowany

- Raporty

1. Czy będzie możliwe definiowanie raportów i ich automatyczna wysyłka ?

Ad.1 W systemie już w tej chwili są automatycznie przesyłane raporty dotyczące pojedyńczych zdarzeń. W przyszłości będą udostępnione raporty zbiorcze z wybranych okresów czasowych.

- Reklamacje

1.Czy reklamacje będą mogły być składane do operatora systemu jako nadzorującego i ubezpieczającego transakcję ?

Ad.1 Jest to jedna z dróg rozwoju systemu na razie w sferze planów, bez rozpoczętych prac projektowych.

           - Inne

  1. Jakie są projektowane inne funkcjonalności systemu ?

 Ad.1 System otwarty jest na różne potrzeby i budowany w technologii najbardziej otwartej. Przewiduje się że w systemie będą powstawały funkcjonalności związane z potrzebami użytkowników i ze świadczeniem usług CAD/CAM i to raczej użytkownicy i usługodawcy będą wyznaczali potrzeby. System ma być w założeniu portalem branżowym spełniającym potrzeby branży zatem dopiero po jego wdrożeniu nastąpi faza projektowania i rozbudowy dodatkowych funkcjonalności.

 

Inne

Brak pytań i odpowiedzi