Polityka ochrony danych

Zasady podstawowe
Administratorem danych jest MenagoCRM Sp. z o.o., zwana dalej Menago, ul. Sieradzka 113, 81-503 Gdynia, NIP 5862246115, Menago jako administrator danych, przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Platformy dental24 oraz dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Produkty i usługi oferowane i realizowane na platformie cyfrowej nie są kierowane do osób fizycznych a do firm. Portal nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. 2.udostępnienie lekarzom informacji o lekarzach w celach związanych z prowadzonym leczeniem pacjenta (np. konsultacje). Rejestr ani żadne dane w nim zawarte nie mogą być, bez zawarcia stosownej umowy z a administratorem, pobierane, publikowane, sprzedawane, kopiowane w całości ani w części. W razie stwierdzenia faktu, że użytkownik korzysta z Rejestru w sposób lub w zakresie niezgodnym z w/w warunkami, Administrator zastrzega możliwość niezwłocznego zablokowania dostępu do Rejestru dla tego użytkownika. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań do zapewnienia dokładności i aktualności danych zawartych w Rejestrze. Z uwagi na fakt gromadzenia danych pochodzących od wszystkich użytkowników oraz mogące wystąpić w procesie przesyłania danych błędy i opóźnienia oraz braki aktualizacji danych przez użytkowników Administrator nie gwarantuje dokładności ani aktualności danych zawartych w Rejestrze. Dane zawarte w Rejestrze udostępniane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz pliki cookies
Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Menago wyłącznie w celach związanych z administrowaniem Platformy oraz służą do zbierania statystycznych informacji. Mechanizm cookies wykorzystywany jest do personalizacji dostarczanych treści, umożliwienia działania funkcjonalności modułów systemu zdefiniowanych w Regulaminie Platformy i do identyfikacji Użytkownika.
Brak blokady plików cookies na urządzeniach korzystających z platformy oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możliwe jest samodzielne zarządzanie cookies, zmieniające ustawienia przeglądarki.
Dane osobowe
Podawanie danych osobowych nie jest konieczne do korzystania z funkcjonalności platformy. Menago jako administrator danych udostępnionych przez użytkownika, przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Platformy dental24. Dane Użytkowników nie są danymi osobowymi i przetwarzane są przez administratora w celach statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych na Platformie. Użytkownicy platformy – kontrahenci nie powinni przesyłać danych osobowych za pośrednictwem platformy jeżeli nie mają do tego podstaw prawnych.
Dane wymagane podczas rejestracji
Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym można podzielić na obligatoryjne i nieobligatoryjne. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy obligatoryjnie podać następujące dane: nazwa, NIP i adres firmy, nazwa Użytkownika, adres poczty elektronicznej, hasło, powtórzenie hasła, wybrać rodzaj użytkownika. Nieobligatoryjne pola to: korespondencyjny i domyślny adres firmy, adresy oddziałów, identyfikator Skype, KRS i REGON firmy, nazwa użytkownika widoczna w systemie, numery telefonów do firmy i użytkowników oraz faksu do firmy. Do poprawnego zakończenia procesu rejestracji konieczna jest akceptacja regulaminu Platformy i poprawna weryfikacja skryptu zabezpieczającego rejestrację. Dodatkowo w przypadku korzystania z funkcjonalności płatnych niezbędne jest podanie dodatkowych danych: numeru telefonu, adresu do faktury / rachunku a w przypadku korzystania z modułu finansowego numeru konta bankowego.
Dane ujawniane w Profilu Firmy i Użytkownika
Na liście użytkowników widocznych w ramach zarejestrowanej firmy dostępna jest tylko nazwa użytkownika widoczna w systemie i rodzaj użytkownika. W profilu firmy wyświetlane są dane takie jak nazwa firmy i NIP, państwo, adres domyślny opcjonalnie z numerem telefonu i faksu. W profilu użytkownika dostępnym tylko dla użytkownika jest nazwa użytkownika, nazwa użytkownika widoczna w systemie, nazwa firmy. nazwa oddziału oraz e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu i adres skype. Dodatkowo w przypadku korzystania z kooperacji dane użytkownika zostaną udostępnione innym użytkownikom kooperującym.
Treści zamieszczane przez Użytkowników
Treści zamieszczane przez użytkowników w Platformie dostępne są wyłącznie dla administratora firmy, dla nich oraz adresatów wiadomości.
Treści Platformy
Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Platformie były aktualne i zgodne z prawdą.
Przechowywanie i ochrona informacji
Dane firm i użytkowników Platformy są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem odpowiednich i wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać, a także usunąć. Menago zastrzega sobie prawo do blokady konta użytkownika, którego udział w Platformie został zakończony, z uwagi na sprzeczne z regulaminem korzystanie z Platformy. W razie złożenia wniosku o usunięcie danych Menago zastrzega sobie prawo do czasowej blokady usunięcia konta firmy do czasu wygaśnięcia wszystkich rozpoczętych przez użytkownika procesów kooperacyjnych. Wniosek o usunięcie konta użytkownika administrator użytkownika przesyła do operatora platformy. Operator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.
Wyłączenie odpowiedzialności
Menago nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników na Platformie oraz za treści do których odnoszą się przekierowania zamieszczone przez Użytkownika na Platformie. Wypowiedzi te są wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.
Informacje wysyłane do Użytkownika
Menago zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom Platformy korespondencji elektronicznej zawierającej informacje o zmianach w Platformie. W ramach finansowania kosztów utrzymania platformy do niektórych użytkowników mogą być także wysyłane treści reklamowe pod warunkiem wyrażenia przez nich na to zgody.
Informacje dodatkowe
Menago może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Administrator umieści w ramach Platformy informację o zmianach w Regulaminie.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt z administratorem systemu: e-mail: admin@dental24.co